Avís legal

0. OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.pidelaluna.com, del qual és titular el CONSELL DE FORMENTERA.
La navegació pel lloc web del CONSELL DE FORMENTERA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del CONSELL DE FORMENTERA, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront del CONSELL DE FORMENTERA o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent el CONSELL DE FORMENTERA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. COMUNICACIONS
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de
contacte que detallem a continuació:

• Web.: https://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?lang=es
• Telèfon.: 971 32 10 87
• Adreça postal: plaça de la Constitució, 1 · 07860 Sant Francesc Xavier
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el CONSELL DE FORMENTERA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el CONSELL DE FORMENTERA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al CONSELL DE FORMENTERA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del CONSELL DE FORMENTERA i a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del CONSELL DE FORMENTERA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el CONSELL DE FORMENTERA presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del CONSELL DE FORMENTERA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
confidencialitat de la informació del CONSELL DE FORMENTERA o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al CONSELL DE FORMENTERA, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits
posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de CONSELL DE FORMENTERA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CONSELL DE FORMENTERA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del CONSELL DE FORMENTERA dels seus continguts o serveis.
el CONSELL DE FORMENTERA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

2.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
el CONSELL DE FORMENTERA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, el CONSELL DE FORMENTERA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, el CONSELL DE FORMENTERA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos
d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El CONSELL DE FORMENTERA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CONSELL DE FORMENTERA no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

2.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CONSELL DE FORMENTERA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.